top of page

זכויות
בביטוח
הלאומי

סל הבריאות לילדים עם שסע בחיך ובשפה ולקויות פנים וגולגולת.

 

לילדים בעלי חיך ושפה שסועים זכויות רבות הכלולות בסל הבריאות מכוח חוק הבריאות הממלכתי.

הגורם הממן זכויות אלו הוא קופת החולים שלכם.

תוכלו למצוא כאן ריכוז של הטיפולים השונים הנכללים בסל הבריאות.

אנחנו משתדלים לציין את מקור הזכות בכדי שאם תתקלו בבעיה מול קופת החולים תוכלו לצטט את מקור הזכות המוקנית לכם.

 

אם נתקלתם בבעיה כלשהי מול קופת החולים, נשמח לסייע לכם.

עמוד בבניה...

זכויות ברפואת שיניים

ילדים שנולדו עם חיך ו/או שפה שסועים זכאים לכיסוי של מגוון טיפולי שיניים.

 

 

 

 

מי זכאי על פי החוק?

חולים שנולדו עם חיך וא/או שפה שסועים אשר טרם מלאו להם 25 שנה.

 

מתי זכאים?

לאחר אבחון שיבוצע על ידי רופא, או רופא שיניים מומחה.

 

מי יטפל בילד שלנו?

 

ילדים עם חיך שסוע זכאים לטוב ביותר! על פי סל הבריאות, הטיפול יינתן על ידי רופא שיניים מומחה ברפואת שיניים לילדים, כירורגית הפה והלסתות ושיקום הפה, בעל ניסיון בטיפול בחולים אלו. 

כל ילדי ישראל זכאים היום מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי לרפואת שיניים חינם, אולם, לילדים עם שסע, זכאות לטיפול אצל רופאי שיניים מומחים ברפואת שיניים לילדים, בעלי ניסיון בתחום השסע.

קופת החולים חייבת לממן לכם טיפול אצל רופא שיניים שיש לו נסיון בטיפול בילדים עם שסע. רופא כזה נמצא בדרך כלל בבית חולים שבו יש צוות רב תחומי לטיפול בילדים עם חיך שסוע.

ניתן גם לפנות לרופא מומחה בתחום בקהילה אבל זאת יש לעשות רק לאחר קבלת אישור לכך מקופת חולים. קופת חולים חייבת לממן את טיפולי השיניים לפי המחירון של משרד הבריאות, אותו תוכלו למצוא כאן.

 

מה כלול בטיפול?

 

טיפולים משמרים (טיפולים שנועדו לשמור על השיניים הקיימות):

י

טיפול משמר כללי לכל השיניים:

בדיקת רופא מומחה, כולל צילומים.

הדרכה להיגיינת הפה, כולל הסרת אבנית ושימוש מקומי בתכשירי פלואוריד.

 

טיפול משמר בשיניים הקשורות באופן ישיר לשסע:

 

מהם הטיפולים הכלולים בסעיף זה?

שחזורים (אמלגם/חומר מורכב) במשנן נשיר וקבוע.

כתרים טרומיים (חומר מורכב / אל חלד) במשנן נשיר.

טיפולי מוך השן במשנן נשיר וקבוע, כולל החידושים.

עקירות במשנן נשיר וקבוע (כולל עקירות כירורגיות).

סדציה לצורך ביצוע טיפולים אלו.

 

אילו שיניים מוגדרות כשיניים הקשורות לשסע?

בשסע חד צדדי ימני, הזכאות היא עבור שיניים 11-15 (ראו איור משמאל).

בשסע חד צדדי שמאלי, הזכאות היא עבור שיניים 21-25.

בשסע דו צדדי הזכאות היא עבור שיניים 11-15 וגם עבור שיניים 21-25.

 

טיפול כירורגי קדם שיקומי באיזור השסע

טיפול כירורגי הנדרש לצורך שיקום איזור השסע, כולל השתלות עצם טבעית או מלאכותית וימי אשפוז.

בסעיף זה נכללים גם האורטודנטיה הדרושה כהכנה להשתלת העצם וכן כיסוי לצילומים הנדרשים לצורך ההשתלה והשיקום.

 

טיפולים משקמים באיזור השסע, בלסת העליונה.

 

מהם הטיפולים הכלולים בסעיף זה?

מבנים מיידיים

שתלים דנטליים כולל מבנים

כתרים (גשרים) זמניים

כתרים (גשרים) קבועים

 

אילו שיניים מוגדרות כשיניים הקשורות לשסע?

בשסע חד צדדי ימני, הזכאות היא עבור שיניים 11-15 (ראו איור למעלה משמאל).

בשסע חד צדדי שמאלי, הזכאות היא עבור שיניים 21-25.

בשסע דו צדדי הזכאות היא עבור שיניים 11-15 וגם עבור שיניים 21-25.

?למה כל כך חשוב לשמור על השיניים של ילד עם שסע

לחצו על התמונה להגדלה

דגם משנן
רשימת טיפולים בסל הבריאות

תעריפי משרד הבריאות לטיפולים דנטליים

בלחצן משמאל תמצאו קובץ EXCEL ובו רשימה חלקית של תעריפי משרד הבריאות ברפואת שיניים. התעריפים האלו הם ההשתתפות המירבית בה חייבת קופת החולים  לשאת, כאשר טיפול השיניים של ילדכם כלול בסל הבריאות (לרשימת הטיפולים הכלולים בסל הבריאות, ראו רשימה למעלה).

רשימת התעריפים אינה מלאה ואנחנו ממשיכים לעדכן אותה.  

התעריפים המלאים של השירותים הדנטליים השונים אינם מפורסמים בצורה מסודרת באתרי משרד הבריאות או קופות החולים, אי לכך, אגודת "פנים חדשות" משקיעה מאמץ רב על מנת לרכז עבורכם כמה שיותר מתעריפי משרד הבריאות, בצירוף הקודים שלהם, זאת על מנת שתוכלו למצות ככל האפשר את זכויותיכם מול קופת החולים.

לחצן תעריפים דנטליים

מה קורה אם לא ידענו על הזכויות שלנו וכבר שילמנו על הטיפולים?

bottom of page