top of page

זכויות ילדים עם חיך שסוע במוסד לביטוח לאומי

 

 

מי זכאי?

ילדים הנולדים עם חיך שסוע וסובלים מקשיי האכלה משמעותיים אשר גורמים לכך שכל האכלה שלהם אורכת למעלה משעה, זכאים לגמלת ילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי. הזכאות נמשכת כל עוד קיים הקושי בהאכלה והיא נמשכת בדרך כלל 18 חודש.

 

למה?

שסע בחיך משמעותו פתח בתקרת הפה המפרידה בין חלל הפה לחלל האף. כשיש שסע, אין הפרדה בין חלל הפה לחלל האף או ישנה הפרדה חלקית בלבד.

השסע גורם לכך שתינוק אינו מסוגל ליצור את הואקום הדרוש על מנת לינוק או לאכול מבקבוק.

השסע גם גורם לכך שאוכל זורם בחופשיות מהפה אל חלל האף.

מכיון שאינו יכול ליצור את הואקום הדרוש לאכילה, ילד שנולד עם חיך שסוע נזקק לבקבוק מיוחד על מנת לאפשר לו לאכול.

הזרימה החופשית של אוכל מחלל הפה לחלל האף מביאה לכך שבשעת האוכל ולאחריה נפלט אוכל רב דרך האף ובהאכלה לא זהירה יש שחוששים כי התינוק עשוי לסבול מאספירציה.

על הורים לילד עם חיך שסוע לעבור הכשרה על ידי קלינאית תקשורת או מומחית אחרת בתחום על מנת להאכיל את ילדם באופן אפקטיבי ובכל מקרה נמשכת כל האכלה שעה ארוכה.

המוסד לביטוח לאומי מכיר בילדים הסובלים מקשיי האכלה ואשר כל האכלה שלהם אורכת למעלה משעה, כזכאים לקבל גמלת נכות.

 

לכמה זמן?

ילדים עם חיך שסוע סובלים בדרך כלל מקשיים אלו עד גיל 18 חודש והם זכאים בתקופה זו לקבל גמלת נכות.

 

איך מקבלים?

על מנת לממש את הזכות יש למלא טופס תביעה לגמלת ילד נכה ובנוסף להגיש דו"ח על ידי קלינאית תקשורת המפרטת את קשיי ההאכלה ואת העובדה כי כל האכלה אורכת יותר משעה, אם אכן היא אורכת כך.

את התביעה עם כל המסמכים יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריכם.

.

bottom of page