top of page

סדר הטיפול בשסע (או: מה עכשיו?)

ילד שנולד עם שסע עובר "תחנות" טיפול שונות מלידתו ועד הגיעו לבגרות. את הטיפול שלו צריך ללוות צוות רב תחומי שידאג לכל ההיבטים של הטיפול. בעמוד הזה תוכלו למצוא תמונה כללית של הטיפולים השונים אליהם עשוי ילדכם להזדקק בהתאם לסוג השסע שלו.

 

הטבלה שבצד העמוד מרכזת בתוכה את רוב הטיפולים השונים אשר ילדים עם סוגי שסע שונים עשויים להזדקק להם.

מידע זה אינו מהווה חלופה לייעוץ רפואי בשום פנים ואופן! מטרת הטבלה רק לתת תמונה כללית על הטיפולים הצפויים ובאילו גילאים.

צריך לזכור כי הטיפול משתנה ממרכז רפואי אחד למשנהו וממקרה למקרה.

 

בלחיצה על האיורים שלמטה תוכלו למצוא את פירוט הטיפולים לפי סוגי השסע השונים.

 

 

שסע חד צדדי של השפה בלי מעורבות של החניכיים

שסע חד צדדי מלא של השפה והחיך

שסע חד צדדי של השפה ושל החניכיים

עמוד בבניה...

שסע דו צדדי מלא של השפה והחיך

שסע דו צדדי של השפה
ושל החניכיים

שסע דו צדדי של השפה
בלי מעורבות של החניכיים

שסע של החיך

האיורים באדיבות בית החולים לילדים של בוסטון היחידה לפלסטיקה וכירורגיית פה

Illustrations courtesy of Children's Hospital of Boston

bottom of page