top of page

עמוד בבניה...

ציוני דרך בטיפול בתינוק שנולד עם שסע בשפה ובחניכיים (בלי שסע בחיך).

יילוד

האכלת היילוד

עם הלידה הדאגה הראשונית היא בנוגע להאכלה.

ילד שנולד עם שפה שסועה בלי מעורבות של החיך יכול בדרך כלל לינוק כרגיל.

ייתכן כי תרצי להיוועץ עם יועצת הנקה המתמחה בתחום השסע. רשימה של יועצות הנקה המתמחות בתוחם השסע, תוכלי למצוא בקישור הזה, או תחת הכותרת "אנשי מקצוע"

בגיל שבוע עד שבועיים

פגישה ראשונה עם צוות טיפול בשסע. פגישה ראשונה עם אורטודנט

פגישה עם צוות רב תחומי לטיפול בשסע בחיך ובשפה.

בפגישה זו יישקל הצורך בהתקנת התקן אורטודנטי שמטרתו לקרב את חלקי החניכיים לקראת הניתוח לתיקון השפה. אם שני חלקי החניכיים רחוקים זה מזה, קירובם באמצעות מתקן אורטודנטי נועד להפחית את המתח על השפה בזמן ניתוח השפה ולשפר בכך את תוצאות הניתוח. תהליך אורטודנטי לקירוב רכסי החניכיים מקובל בכל המרכזים הטובים בארץ ובעולם.

בנוסף, בהתאם לגישת הצוות המטפל, תישקל גם האפשרות להתקין התקן שיסייע בעיצוב צורת האף של התינוק לקראת הניתוח. אם יוחלט לעשות זאת, בדרך כלל ישולב התקן החניכיים עם התקן האף במתקן אחד שנקרא NAM.

בגיל שלושה עד חמישה חודשים

ניתוח ראשון לתיקון השפה והאף

בהתאם לחומרת השסע ולגישה הטיפולית של המנתח יוחלט אם תיקון השפה יבוצע בשלב אחד או בשני שלבים.

אם הניתוח יתבצע בשני שלבים יבוצע בשלב ראשון ניתוח המכונה lip adhesion ("הדבקת" שפה) בו מחוברים שרירי השפה וחלקים ברקמה. כמו כן מבוצע טיפול ראשוני באף.

בניתוח לתיקון מלא של השפה יבוצע תיקון מלא של השפה והאף. 

בכל מקרה מנתח מומחה ישלב תיקון של האף בניתוח המלא לתיקון השפה. 

בגילאי שנה וחצי עד שלוש

ביקור ראשון אצל רופא השיניים

 

בגילאי 4-5 שנים

בחינת אפשרות לתיקון חוזר של האף והשפה

אם התוצאה של ניתוח האף והשפה אינן משביעות רצון, ניתן לשקול ניתוח לתיקון חוזר של האף והשפה בגיל זה.

מההיבט הפסיכולוגי, ישנה עדיפות לביצוע התיקון לפני כניסת הילד לבית הספר.

בגילאי 7-11 שנים

הזמן להשתלת עצם

יישקל הצורך בניתוח להשתלת עצם באיזור השסע בחניכיים.

אם במועד השתלת העצם יש צורך בתיקון חוזר לקצה האף תישקל האפשרות לבצע תיקון זה במועד ביצוע השתלת העצם בחניכיים. 

בגילאי 15-20 שנה

תיקון סופי לאף ולשפה

 

Please reload

bottom of page