top of page

בקבוקים מיוחדים לתינוקות עם חיך שסוע

 

לילדים שנולדו עם חיך שסוע יש בדרך כלל קושי בהנקה. רוב האמהות עוברות להשתמש בבקבוקים ומאכילות בחלב אם שאוב או בפורמולה. אבל, הרוב המכריע של הבקבוקים אינו מותאם לתינוקות עם חיך שסוע ולא תהיה בהם תועלת כלל.

ישנם מספר בקבוקים שתוכננו במיוחד עבור ילדים עם שסע בחיך.

באופן כללי, ישנן שתי קטיגוריות בסיסיות של בקבוקים לתינוקות עם חיך שסוע: בקבוקים להזנה בסיוע ובקבוקים להזנה עצמאית.

בקבוקים להזנה בסיוע הם בקבוקים רכים ולחיצים, דבר שמאפשר להורים ללחוץ בעדינות על הבקבוק ולהגביר את קצב החלב.

בקבוקים להזנה עצמאית קשיחים יותר והתינוק משתמש בלשון שלו כדי לדחוק את הפטמה המיוחדת ולשחרר בכך את החלב בקצב שלו.

עמוד בבניה...

?מאיפה משיגים בקבוקים
בקבוג פיג'ון (Pigeon)
בקבוק צרכים מיוחדים של מדלה
בקבוק של דר' בראון
בקבוק מיד ג'ונסון

 

בקבוקי האכלה

סוגי בקבוקים

היכן ניתן להשיג

וידאו להדרכת האכלה בוידאו

חוברת הדרכת האכלה להורדה

 

bottom of page