top of page

ההורים כחוליה המרכזית בצוות של ילדיהם

 

הורים, אתם חוד החנית של הצוות של ילדכם.

ההחלטות שאתם תקבלו עשויות להיות מכריעות לכל חיי ילדיכם!

אתם צריכים לדעת שהרפואה היום מתקדמת ביותר.

ילדכם נולד עם שסע בר תיקון ולא עם נכות לכל החיים!

לכן, אל תקבלו שום דבר כמובן מאליו.

שאלו,

השוו,

התייעצו.

אל תקבלו לא כתשובה.

לפעמים מישהו עם 40 שנות נסיון משמעו שהוא התקבע בשיטות בנות 40 שנה.

"למרות שהטיפול בילדים עם שסע בחיך ובשפה  וסוגים אחרים של אנומליות פָּנים וגולגולת  השתפר באופן דרמטי,

ילדים רבים עדיין מקבלים טיפול שהוא נחות משמעותית מזה שאמור להיות מסופק להם.

טיפול לקוי נובע: מטעויות אבחוניות, מכשלון בזיהוי ובטיפול במלוא טווח הבעיות הרפואיות הקשורות באנומליות אלו, מטיפולים שאינם נחוצים וכאלו המבוצעים בתזמון גרוע ומהליכים כירורגיים המבוצעים בידיים בלתי מנוסות ובאיכות ביצוע ירודה". 

                                                                                                                                                                             (פרמטרים להערכת וטיפול בשסע, ACPA)

"מה זה עוד ניתוח?"

בדרך כלל, מידת מומחיותו והצלחותיו של הרופא הפלסטיקאי בצוות, יהווה עבורכם את הגורם המרכזי בהחלטה שלכם באיזה צוות לבחור. 

שאלות שאולי תרצו לשאול את צוות המרכז הרפואי אליו אתם פונים:

 

1. האם יש לכם נתונים כתובים על מספר המקרים החדשים (לא ניתוחים חוזרים, אלא תינוקות עם שסע חדש) המטופלים במרכז שלכם מדי שנה? 

 

2. מה איכות התוצאות של הניתוח הראשוני של השפתיים והאף? כמה ילדים צריכים ניתוחים חוזרים לפני הגיעם לבגרות? האם התוצאות של המרכז הרפואי שלכם הוערכו על פי קריטריונים כמו שיטת Asher-McDade? מי ביצע את ההערכה? אם כן, מהו הניקוד של התוצאות?

 

3. האם נוכל לראות תמונות של ילדים שנותחו? יהיו מקומות שהתשובה תהיה שאין אפשרות לקבל תמונות בשל חסיון רפואי. תוכלו לבקש לראות תמונות שבוצעה בהן הסתרה של סממנים מזהים על פי הסנטדרט הבינלאומי לחסיון רפואי, כמו הדוגמא שכאן:

 

4. האם יש לכם נתונים סטטיסטיים כתובים על הצלחת הניתוחים לתיקון חיך שסוע שנעשו אצלכם? כמה אחוזים נזקקו לניתוח אחד בלבד? כמה נזקקו לניתוח חוזר? כמה נזקקו לניתוח מתלה לועי? כמה נשארו אחרי הכל עם אי ספיקה חיכית-לועית? כמה נזקקו לטיפול אצל קלינאית תקשורת? למשך כמה זמן נמשך הטיפול אצל הקלינאית?

 

 

 

bottom of page