רגע של נחת - פייגי צריכה גסטרוסטום?

מבנה מורכב, לא אובחן. אובחנה כסובלת מחוסר יכולת לבלוע...

#פייררובין #מיקרוסומה #גסטרוסטום #בליעה #אכילה #דיבור

Featured Posts
Recent Posts