יאוש ותקוה לכוכבה

שבורה בנפשה, מובנות דיבור ירודה. הפנינו אותה לטיפולי שיניים. סירבו לשלם. עמדנו על זכויותיה. כוכבה תעבור שיקום שיניים משמעותי, ניתוח מתלה לועי וניתוח אורטוגנטי ומצפים לה בעז"ה חיים מלאים ושמחים.


Featured Posts
Recent Posts