חני יכולה לאכול

שעה של נחת...

שבוע שעבר קיבלנו שיחה מ.. חני בת שנה וחצי, נולדה עם המיפיישל מיקרוסומה, שזו בקות מולדת של תת התפתחות החלק התחתון של הפנים. זה יכול להיות חד צדדי או דו צדדי ויש לו לרוב השלכה על....

הילדה בת שנה וחצי, אינה יכולה לאכול. הפנינו אותה לרינה הרטמן והנה ציטוט פחות או יותר של השיחה שבוע אחר כך.


Featured Posts
Recent Posts