רגע של נחת בהר הצופים

קיבלנו טלפון מחמות היסטרית....

לילד שלכם אין מה שיש לילד שלי.

רגע של נחת לראות אותו מושך אותנו אל תוך החדר לאשתו היולדת לראות ששום דבר לא נורא כל כך ובסוף, הכל יהיה בסדר.


Featured Posts
Recent Posts