שסע דו צדדי מלא של השפה והחיך

Illustration courtesy of Children's Hospital of Boston