top of page

מה אנחנו עושים?

עמוד בבניה...

קידום זכויות

ייעוץ רפואי

תמיכה וליווי
ליולדת הטריה

האגודה הישראלית לשסע, "פנים חדשות", פועלת מול הרשויות לקדם את המודעות ואת זכויותיהם של הילדים והמשפחות על מנת לודא שכל ילד יקבל את הדרוש לו.

ייעוץ טלפוני או במרכז להורים וילדים של  האגודה הישראלית לשסע, "פנים חדשות".

 

כל המידע על מיטב הרופאים והמרכזים הרפואיים.

 

סיוע בקביעת תורים.

משלחות רפואיות

הדרכת צוות יילודים

ימי עיון וכנסים

מימון מחקר והשתלמויות

מאגר מידע

bottom of page