top of page

לכל ילד בישראל שנולד עם שסע או לקות בַּפָּנִים, מגיעה ההזדמנות הטובה ביותר, מבלי להתחשב במצבו הכלכלי.
אנחנו דואגים שהוא יקבל אותה.
מגיעה ההזדמנות הטובה ביותר, מבלי להתחשב במצבו הכלכלי.

"זו לא חוכמה לעזור להם בגיל 18 כשהנזק הפסיכולוגי כבר נעשה" דר' קורט קאטינג

PayPal ButtonPayPal Button

We help children in Israel face the world

"למרות שהטיפול בילדים עם שסע בחיך ובשפה

וסוגים אחרים של לקויות פָּנים וגולגולת, השתפר באופן דרמטי,

ילדים רבים עדיין מקבלים טיפול שהוא נחות משמעותית מזה שאמור להיות מסופק להם".

 

  (קריטריונים להערכת שסע, ACPA)  

בשנת תשע"ז ענינו ל 1003 פניות של משפחות.   

קיימנו 484 התיעצויות עם רופאים בארץ ובעולם.

סייענו ל 15 ילדים עם מקרים קשים במיוחד לטוס לחו"ל. 

חילקנו 86 ערכות האכלה ובקבוקים מיוחדים. 

צירפנו 61 משפחות חדשות למעגל המשפחות.

bottom of page